Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Logistyka
Język Polski Deutsche Русский (Ru) Česky Français (FR) Chinese (ZH) Ελληνικά (GR) Español (ES) Portuguese (PT) Italian (IT) Türk (TR) Українська Nederlands (NL) English Language

 

  • Newsletter zapisz się !

    Adres e-mail:

    Nazwa:


  • Wstaw reklamę

    Jeżeli są Państwo zainteresowani reklamą na naszej stronie internetowej prosimy o kontakt pod adres: anna.zurek@instytutintl.pl

31 lipca 2014 w Warszawie odbyło się bardzo ważne spotkanie na polskim rynku biznesowym. Kilkanaście polskich firm razem z prestiżową uczelnią oraz parkiem technologicznym podpisały umowę Klastra Eksportowego "Polska Wschód".

Od wielu lat rynki wschodnie stanowią ogromną szansę i możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorców odnoszących sukcesy na rodzimym rynku. Ci, którzy wykorzystali swoją szansę wiele lat temu, dziś liczą zyski i z satysfakcją obserwują rozwój firmy. Obecnie oczy całego świata zwrócone są na Rosję i Ukrainę, a spowodowane to jest zaostrzającym się konfliktem pomiędzy tymi krajami.

1 marca br., razem z naszym partnerem, firmą, Centrum Współpracy Biznesowej „Polska – Rosja" przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu obsługi klienta na rynkach wschodnich dla firmy TimoCom, z siedzibą w Pile.

W dniach 24-25.02.2014 r. w stolicy Republiki Mołdawii, Kiszyniowie przebywała polska delegacja z Wiceminister Spraw Zagranicznych RP K. Kacperczyk.

1.5. System zamówień publicznych
Zakupy dokonywane na potrzeby państwa regulowane są „Ustawą o Zakupie Towarów, Pracy i Usługach na Potrzeby Państwa" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów RM „O Zakupie Towarów i Usług w Trybie Zapytań Ofertowych".

Inne ważne organizacje międzynarodowe udzielające wsparcia Mołdawii.

Inną korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Mołdawii są Parki Przemysłowe (tworzone na okres 30 lat) posiadające gotową infrastrukturę techniczną i przemysłową. Działalność Parków reguluje Ustawa o Parkach Przemysłowych z lipca 2010 r.

Zaangażowanie kapitału polskiego w gospodarkę Mołdawii jest niewielkie i rozdrobnione. Wg stanu na 01.07.2013 r. w Mołdawii było 68 firm z udziałem polskiego lub mieszanego kapitału. Wielkość polskich bezpośrednich inwestycji w Mołdawii do roku 2011 oceniana była na ok. 450 - 500 tys. USD.

Święta Bożego Narodzenia na Ukrainie są celebrowane głównie przez Kościół Prawosławny i Cerkiew Grekokatolicką. Obchody tego święta przypadają na 25 grudnia kalendarza juliańskiego, czyli na 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego.

Władze Republiki Mołdawii (RM) są nastawione na reformowanie gospodarki w kierunku jej unowocześnienia i konkurencyjności, jak również na dostosowywanie krajowego ustawodawstwa gospodarczego do unijnych i międzynarodowych standardów.

Strona 1 z 3

Copyright 2011 - 2021 Instytut INTL. All rights reserved.