Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Logistyka
Język Polski Deutsche Русский (Ru) Česky Arabic (AR) Français (FR) Chinese (ZH) Ελληνικά (GR) Español (ES) Portuguese (PT) Italian (IT) Türk (TR) Українська Nederlands (NL) English Language

 

  • Newsletter zapisz się !

    Adres e-mail:

    Nazwa:


  • Wstaw reklamę

    Jeżeli są Państwo zainteresowani reklamą na naszej stronie internetowej prosimy o kontakt pod adres: anna.zurek@instytutintl.pl

czwartek, 30 sierpień 2012 10:55
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Balticon SA pnie się w górę

Balticon SA – lider w Polsce oraz znaczący w regionie Bałtyku operator w obsłudze techniczno-logistycznej ruchu kontenerowego – osiągnął w pierwszym półroczu 2012 roku przychody w wysokości 29,42 mln zł, czyli o 51% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

EBITDA w I półroczu 2012 wyniosła 2,20 mln zł, co oznacza wzrost o 221% wobec analogicznego okresu 2011. Nakłady inwestycyjne spółki w I półroczu 2012 sięgnęły ponad 950 tys. zł i dotyczyły głównie prac związanych z rozbudową depot w Gdańsku oraz budowy pierwszego w Polsce dużego serwisu kontenerów chłodniczych. Zysk z działalności operacyjnej Balticonu w I półroczu 2012 osiągnął wartość 927 tys. zł, o 255% więcej rok do roku. Zysk netto wyniósł zaś 354 tys. zł wobec straty 78 tys. w tym samym okresie 2011 roku.

 

„Pierwsze półrocze 2012 roku było dla Balticonu okresem intensywnego wdrażania kolejnych etapów planu inwestycyjnego, na którego realizację pozyskaliśmy środki z emisji akcji. Przedsięwzięcia te wpłynęły na uzyskanie przez spółkę znakomitych wyników finansowych. Naszym największym osiągnięciem było podpisanie w maju umowy na dzierżawę placu w sąsiedztwie terminalu DCT. Na terenie nieruchomości zakończyliśmy już wstępne prace związane z budową pierwszego w Polsce dużego serwisu kontenerów chłodniczych. Co niezwykle istotne, współpracą na polu serwisowania specjalistycznych platform chłodniczych w naszym warsztacie są zainteresowani kluczowi światowi armatorzy, w tym MAERSK. Prowadzimy działania mające na celu rozszerzenie naszej obecnej współpracy. W obliczu niezwykle wysokiej dynamiki przeładunków w polskich portach i dużych szans pojawiających się przed rodzimym rynkiem, widzimy dobre perspektywy dla dalszego rozwoju spółki i poszerzania jej skali działalności” – mówi Tomasz Szmid, prezes zarządu Balticon SA.

 

Polski rynek przewozów kontenerowych rozwija się niezwykle dynamicznie. Rok 2011 był kolejnym z rzędu rokiem, w którym dynamika przeładunków kontenerów w największych polskich terminalach kształtowała się na poziomie 35-40%. Porty w Gdańsku i Gdyni odnotowały jedne z największych wzrostów w całym basenie Morza Bałtyckiego. Kolejne lata mają być równie dobre, zwłaszcza dla Deepwater Container Terminal w Gdańsku. Według prognoz, przeładunki w DCT na koniec 2012 roku mają osiągnąć poziom 900 tys. TEU, o 250 tys. więcej rok do roku. Jako firma z zaplecza ruchu kontenerowego, Balticon SA planuje wykorzystać rosnący potencjał DCT w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

 

Z tego względu, w maju 2012 roku Balticon SA zawarł 30-letnią umowę dzierżawy nieruchomości na terenie Morskiego Portu w Gdańsku. Na placu o powierzchni 5 ha, oddalonego od DCT jedynie o 3,5 km, spółka zamierza rozbudować swój gdański depot oraz stworzyć pierwszy w Polsce duży serwis remontowy kontenerów chłodniczych, który będzie mógł przejąć istotny wolumen napraw z ośrodków w Bremerhaven, Hamburgu i Goeteborgu. Balticon szacuje, że po uruchomieniu wszystkich planowanych usług samego serwisu przychody spółki mogą wzrosnąć o około 21 mln zł rocznie w terminie nie dłuższym niż 3 lata.

 

Balticon specjalizuje się w obsłudze techniczno-logistycznej niezbędnej do funkcjonowania ruchu kontenerowego. Spółka posiada depot na zapleczu wszystkich morskich terminali kontenerowych w Polsce, natomiast usługi transportowe i handlowe świadczy na terenie Polski i Unii Europejskiej. Firma jest w stanie wykonać każdą usługę niezbędną w łańcuchu transportowo-logistycznym i utrzymuje wysoki standard pionu transportowego. Dzięki temu jest w stanie utrzymać konkurencyjne ceny i ograniczyć czas związany z organizacją poszczególnych etapów dostawy towaru do odbiorców. Około 45% jej przychodów pochodzi z usług związanych z przemieszczaniem kontenerów drogą lądową i kolejową.

 

Balticon SA: istotne wydarzenia w spółce w 2012 roku:

W lutym 2012 roku Balticon uzyskał status autoryzowanego centrum serwisowego i gwarancyjnego firmy Carrier Transicold Container, jednego z największych światowych producentów agregatów chłodniczych. Obsługa jest prowadzona na terenie wszystkich placówek Balticonu – tj: w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. - W maju 2012 roku Balticon SA zawarł 30-letnią umowę dzierżawy nieruchomości na terenie Morskiego Portu w Gdańsku. Spółka zamierza rozbudować swój gdański depot oraz stworzyć pierwszy w Polsce duży serwis remontowy kontenerów chłodniczych.

 

W dniu 28 czerwca 2012 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Balticon SA ustalono postanowienia programu menedżerskiego dla przedstawicieli spółki. Wynika to ze spełnienia warunków określonych w uchwale NWZA z listopada 2010 roku, polegającego na przekroczeniu ustalonych poziomów przychodów (33 mln zł) oraz EBITDA (2 mln zł).

 

Pod koniec czerwca zakończono również pierwsze prace na nowym placu w Gdańsku. Utwardzono 10.000 m2 nawierzchni, rozpoczęto także budowę stacji transformatorowej i myjni dla kontenerów.

 

Informacje o firmie:

Balticon SA jest liderem na rynku polskim oraz znaczącym w regionie Bałtyku operatorem w obsłudze techniczno-logistycznej ruchu kontenerowego. Spółka świadczy usługi z zakresu transportu, depot (przeładunek, serwis oraz składowanie) i handlu kontenerami. Balticon prowadzi działalność w następujących segmentach rynku – szacowany udział w rynku transportu kontenerów chłodniczych wynosi 65%, a w rynku depot 42%:

 

Transport krajowy i międzynarodowy (stanowi około 45% przychodów Balticon SA) – realizowany jest w oparciu o tabor samochodowy i kolejowy. Spółka posiada własny tabor samochodowy, dostosowany do przewozu wszystkich typów kontenerów, w tym kontenerów chłodniczych. Każdy z samochodów wyposażony jest w agregat prądotwórczy, służący do zasilania agregatów chłodniczych. Rozwiązanie to jest unikatowe i plasuje firmę na pozycji lidera w segmencie transportu kontenerów chłodniczych.

 

Depot (około 36% przychodów Balticon SA) – usługi w tym zakresie prowadzone są na terenie portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Na każdym z placów składowych spółka posiada dostęp do bocznicy kolejowej oraz własny sprzęt do przeładunku. W ramach usług depot Baticon oferuje: organizację przeładunku kontenerów, składowanie, przygotowanie pod załadunek tzw. „towarów wymagających”, naprawę i serwis kontenerów (w tym kontenerów chłodniczych) oraz raportowanie w systemie EDI. Klientami w tym segmencie są przede wszystkim korporacje, prowadzące działalność na rynku globalnym, m.in.: A.P.Moeller/Maersk, American President Lines, China Shipping Container Lines, CMA-CGM, COSCO, Hyundai Merchant Marine. Orient Overseas Container Line, United Arab Shipping Company, YANG MING Line.

 

Skup, sprzedaż i dzierżawa nowych i używanych kontenerów (około 18% przychodów) – kontenery morskie, chłodnicze, socjalne i specjalne oferowane przez Balticon można zamówić bezpośrednio na placach składowych lub za pośrednictwem strony internetowej.

 

Spółka działa od 1991 roku, a od 2011 akcje Balticon SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Balticon jest jedyną firmą specjalizującą się w logistyce ruchu kontenerowego notowaną na rynku alternatywnym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pozyskane z emisji prywatnej fundusze są inwestowane w depot, w porcie Gdańskim, zwiększenie taboru do transportu drogowego, rozszerzenie floty kontenerów własnych oraz w specjalistyczny serwis naprawczy.

 

Źródło: nm.pl

Copyright 2011 - 2019 Instytut INTL. All rights reserved.