Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Logistyka
Język Polski Deutsche Русский (Ru) Česky Français (FR) Chinese (ZH) Ελληνικά (GR) Español (ES) Portuguese (PT) Italian (IT) Türk (TR) Українська Nederlands (NL) English Language

 

  • Newsletter zapisz się !

    Adres e-mail:

    Nazwa:


  • Wstaw reklamę

    Jeżeli są Państwo zainteresowani reklamą na naszej stronie internetowej prosimy o kontakt pod adres: anna.zurek@instytutintl.pl

niedziela, 01 grudzień 2013 16:27
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Możliwości rozwoju polsko - mołdawskiej współpracy handlowej i biznesowej

W dniu 26 listopada 2013 r., w Ambasadzie Republiki Mołdawii w Warszawie miało miejsce spotkanie Ambasadora Republiki Mołdawii w Polsce Iurie Bodruga, byłego (do 06.09.2013 r.) radcy Ambasady RP w Kiszyniowie, dr (DBA) Krzysztofa Bielaja oraz Prezesa Zarządu Instytutu INTL Arkadiusza Żurka (Instytut specjalizuje się m. in. w obsłudze rynków wschodnich).

Spotkanie miało charakter konsultacyjno - informacyjny i dotyczyło m. in. aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej Mołdawii, w tym w przededniu Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie oraz stanu aktualnego i możliwości rozwoju polsko - mołdawskiej współpracy handlowej i biznesowej.

 

Poruszając problem aktualnej wymiany gospodarczej RM z UE, w tym z Polską, a także wskazując na występujące jeszcze niedogodności z jakimi borykają się przedsiębiorcy z obu krajów, podkreślono duże możliwości wzrostu w wymianie gospodarczej RM – UE w tym, Polska - Mołdawia.

 

Jednym z głównych „kół napędowych” w sferze intensyfikacji handlu oraz zwiększenia atrakcyjności rynku mołdawskiego, tak w kontekście wymiany handlowej jak i inwestycyjnej powinno się stać parafowanie, podpisanie a następnie wdrażanie zapisów Umowy Stowarzyszeniowej RM – UE, w tym Pogłębionej i Kompleksowej Umowy o Wolnym Handlu RM - UE.

 

Podczas spotkania Prezes Instytutu INTL A. Żurek poinformował Ambasadora RM I. Bodruga o działalności Instytutu oraz zamierzeniach planowanych na przyszły rok.

 

Z kolei Ambasador I. Bodrug zapoznał gości z bieżącą działalnością Ambasady (szczególnie w aspekcie gospodarczym) oraz podzielił się swoimi spostrzeżeniami ze współpracy z niektórymi regionami Polski.

 

Gospodarz spotkania wykazał również zainteresowanie okresową kontynuacją rozmów (w tym samym gronie) celem dalszej wymiany informacji i konsultacji dot. poszukiwania sposobów i mechanizmów wspierania współpracy gospodarczej i handlowej między naszymi krajami.

 

Odnosząc się do przebiegu całego spotkania Prezes A. Żurek podkreślił, że Instytut INTL aktywnie uczestniczy w intensyfikowaniu współpracy polskiego biznesu z rynkami wschodnimi i jako następny kraj z tego regionu będzie wspierał kontakty polskiego biznesu z mołdawskim oraz promował Mołdawię jako kraj życzliwy partnerom zagranicznym, który zaprasza do współpracy zarówno polskich przedsiębiorców jak i przedsiębiorców.

 

Opracował: Dr Krzysztof Bielaj – Dyrketor ds. Mołdawii i Ukrainy Instytutu INTL 

Copyright 2011 - 2021 Instytut INTL. All rights reserved.